بررسی تفاوت های میان اوپال طبیعی و مکسی فایر

چکیده

اپال ( SiO2 n H2O )  یک سنگ قیمتی دارای ضریب شکست 1.45 (شکست یگانه) وزن مخصوص 1.98 تا 2.25 و سختی 2 تا 6.5 است. این گوهر از گره های سیلیکا ساخته شده که در بین آین کره ها آب وجود داد که همین باعث انعکاس نور و ایجاد پدیده ی بازی رنگ می شود. مکسی فایر (MAxifire) نوعی اپال مصنوعی رنگ شده جدید است که برخلاف دیگر انواع اپال های مصنوعی ، بازی رنگ ندارد و ساختار آن بنا به گزارشات شبیه اپال طبیعی است. از نظر واص گوهر شناسی ، نمونه ی اولیه مکسی فایر مقدار RI (1.380-1.405) را نشان داد که کمی پایین تر از مقداری بود که برای اپال آتشین طبیعی (1.420-1.430) گزارش شده بود. وزن مخصوص نمونه های مصنوعی (1.63-1.77) نیز پایین تر از مقداری است که برای اپال آتشین طبیعی وجود دارد (~200).برخلاف دیگر محصولات اپال مصنوعی ، مکسی فایرها مشخصه بافت ندولی یا ساختار ستونی را نشان نمی دهد. طیف سنجیانرژی پراکنده فلورسانس اشعه ایکس (XDXRF) اثری از آهن و کلسیم در مکسی فایر ها را شنان می دهد که با اپال آتشین طبیعی سازگار است.طیف مادون قرمز مکسی فایر جدید ویژگی ای دارد که اجازه می دهد به طور قطعی از اوپال طبیعی جدا شود.اگر چهاپال مصنوعی مکسی فایر در بسیاری جهات بسیار شبیه به اپال طبیعی است ، اندازه گیری دقیق RI و SG باید یک نشانه قوی از منشاء مصنوعی آنها باشد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *