گوهر سنگ های منطقه

بخش اول افغانستان

مدت زمان مطالعه ی این نوشته : 5 دقیقه

در کشور افغانستان به نام های گوهر، احجار کریمه، احجار قیمتی یا منرالهای قیمتی گفته می شود. استخراج این سنگ‌ها از چند هزار سال قبل الی امروز، توسط اهالی محل صورت می‌گیرد. گوهرهای  با ارزش، معمولاً در قسمت شرقی و شمال شرقی افغانستان زیاده متبلور شده‌اند. اکثرمعادن این گوهرها در مناطق پنجشیر، بدخشان نورستان و قسمتهایى از هندوکش مرکزی وجود دارد