سنگ‌ها و كاني‌هاي گرانبها از ديدگاه محيط تشکیل جايگاه متفاوتی دارند و طيف بسيار گسترده‌ای‌ از شرايط فشار و دما در پيدايش آن‌ها اثر گذار است. به طوركلي خاستگاه سنگ‌هاي قيمتي را مي‌توان به صورت زير دسته بندي كرد: خاستگاه ماگمايي ، خاستگاه دگرگوني ، خاستگاه رسوبي ، خاستگاه آلي

خاستگاه ماگمايي
كاني‌هاي گرانبها با خاستگاه آذرين، ساختماني بلورين دارند و پيدايش آن‌ها در شرايطي آرام و پايدار و غلظتي متناسب و زماني به نسبت طولانی انجام مي‌شود.

خاستگاه دگرگوني
سنگ‌های دگرگونی بر اثر ایجاد  تغییرات در گرما، فشار و واکنش با محلول‌ها ایجاد می‌شوند. در طبیعت محیط‌های دگرگوني بسیاری وجود دارند. از کانی‌های تشکیل شده در این محیط، می‌توان ژادئیت (Jadeite) یا ژاده را نام برد.

خاستگاه رسوبی
در این دسته آب نقش اساسي در تشكيل كاني يا گوهر دارد، به گونه‌اي كه آب‌ها با کانی‌ها واکنش می‌دهند و آن‌ها را در خود حل می‌کنند برای مثال ماسه سنگ‌ها، کانی غنی از سیلیس ایجاد می‌شود. به طور مثال کلسدونی و اپال را می‌توان نام برد.

خاستگاه آلی
گوهرهای فراوانی وجود دارند ک طي فرایندهای متابولیسمی موجودات زنده تشکیل می‌شوند. این گوهرها در ترکیب خود دارای مقداری مواد آلی همراه با مواد معدنی هستند که در ساختمان موجودات زنده به کار گرفته شده است، مانند مروارید، عاج، کهربا، شبق، مرجان و…

برای دانلود روی تصویر مرتبط با هر موضوع کلیک کنید