آذرین

سنگ‌های آذرین ۹۰ تا ۹۵٪ حجم و به ضخامت ۱۶ کیلومتر (از بالا) از پوستهٔ زمین را تشکیل می‌دهند.سنگ‌های آذرین در زمین‌شناسی نقش بسیار مهمی دارند زیرا مواد معدنی و شیمیایی آن‌ها اطلاعات زیادی در مورد ترکیب گوشته ، شرایط دما و فشار که اجازهٔ شکل‌گیری سنگ را داده است را به ما می دهند.بسیاری از گوهرسنگ ها در سنگ های آذرین تشکیل می شوند

دگرگونی

سنگهای دگرگون، سنگهایی هستند که تقریبااز تغییر شکل سنگهای قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی (فشار ـ دما) یا شیمیایی و در حالت جامد به‌وجود می‌آیند. پدیده دگرگون به محو و ناپدید شدن یک یا مجموعه‌ای از کانیهای متبلور سنگ تعبیر می‌شود. گوهر های زیادی نظیر گارنت ها ، چسم ببر ، یاقوت و سافایر ، زمرد و … در سنگ های دگرگونی تشکیل می شوند

رسوبی

سنگ‌های رسوبی لایه‌لایه‌اند که رنگ یا جنس هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. امکان دارد این نوع سنگ فسیل هم داشته باشد. سنگ‌های رسوبی تقریباً تمام سطح قاره‌ها را پوشش می‌دهند ولی به‌طور کلی ۸٪ از کل سنگ‌های پوسته را در بر می‌گیرند. گوهر هایی مانند اوپال در سنگ های رسوبی تشکیل می شوند

برای دانلود به روز ترین مقالات تمامی مقالات سنگ شناسی گردآوری شده توسط تیم پژوهشی تحسین روی تصویر مرتبط با هر موضوع کلیک کنید تا به صفحه ی دانلود منتقل شوید