گارنت دمانتوئید که به عنوان کمیاب ترین و با ارزش ترین سنگ خانواده گارنت است ، در سال 1954 نیل گوستاف نوردنسكیلد ، متخصص كانی شناسی ، اين گوهر را به عنوان انواع گارنت آندراديت شناسايی كرد. این سنگ از چنان برلیانسی و دیسپرژن و “آتش” استثنایی برخوردار بود که سبب شد وی نام آن به “شبيه الماس” (Demantoid = like diamond) نامگذاری کند. واژه demantoid  ، از ریشه “demant” در فرانسوی، به معنای الماس است.