این گوهر یکی از گوهر های خانواده کوارتز می باشد. سختی این گوهر ۶ تا ۷ در مقیاس موس بوده و از لحاظ شفافیت ، بسیار شفاف است. خانواده کوارتز دارای رنگ های گوناگونی بوده که هر کدام از این رنگ ها در بازار اسامی خاص خود را دارند. غالب گوهرهای این خانواده شفاف هستند. بلور کوارتز از ۱۲ هزار سال قبل به شکل خام مورد استفاده پیشینیان قرار می گرفت.