موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

Previous
Next
کارگاه تولیدی – آموزشی گوهر تراشی و کاروینگ تحسین دارای به روز ترین، پیشرفته ترین و دقیق ترین دستگاه های تراش گوهرسنگ است. این کارگاه با هدف تولید و تراش گوهرسنگها مطابق استاندارهای جهانی با بکارگیری از اساتید مجرب گوهرتراش کاروینگ و حجم تراشی، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را با انواع تراش های مختلف جواهری و حجم تراشی در اختیار بخش گالری تحسین و مشتریان قرار می دهد. در این بخش برای اولین بار به صورت تخصصی گارنت سبز (دمانتوئید) کرمان با همکاری بخش گوهر تراشی و گوهر شناسی موسسه به صورت تخصصی و با بهترین کیفیت تراشیده شده و اوین گرید تخصصی دمانتوئید بر اساس فاکتورهای وزن، رنگ، پاکی وکیفیت تراش، نوشته و به چاپ رسیده است.