• تعیین هویت و تشخیص اصالت گوهر سنگ‌ها و جواهرات

  با به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی

 • صدور شناسنامه معتبر GIT یا Gemology Institute Of Tahsin

  صدور شناسنامه تخصصی و معتبر بین المللی به نام GIT برای سنگ‌های قیمتی و جواهرات و شهاب سنگ‌ها

 • شناسایی و رده بندی انواع شهاب سنگ‌ها

  تنها مرکز تخصصی تشخیص و شناسایی شهاب سنگ‌ها و صدور شناسنامه برای آنها

 • انجام پژوهش های کاربردی علوم گوهر

  توسط متخصصین مجرب مجموعه

آزمایشگاه گوهرشناسی تحسین برترین ، مدرنترین و مجهزترین آزمایشگاه تخصصی گوهر شناسی ، پتروگرافی ، بافت شناسی و جواهر شناسی در خاورمیانه است. این آزمایشگاه دارای کارشناسان مجرب و اساتید دانشگاهی در زمینه‌های گوهر شناسی ، زمین شناسی ، پترولوژی ، شهاب سنگ شناسی ، جواهر شناسی و علوم گوهری است که برای اولین بار در ایران اقدام به صدور شناسنامه تخصصی و معتبر بین المللی به نام (GIT) برای سنگ‌های قیمتی و جواهرات و شهاب سنگ‌ها کرده است .

این آزمایشگاه برای اولین بار در ایران، تشخیص و شناسایی تخصصی شهاب سنگ‌ها و صدور شناسنامه برای آنهارا انجام می‌ دهد و تاکنون بیش از ۵۰ نمونه شهاب سنگ را شناسایی و به ثبت رسانده است .
همچنین این موسسه مالک چندین شهاب سنگ منحصر به فرد می باشد که به نام موسسه گوهرشناسی تحسین به ثبت رسیده است و در معرض بازدید برای مراجعه کنندگان می باشد.