موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه گوهرشناسی تحسین برترین ، مدرنترین و مجهزترین آزمایشگاه تخصصی گوهر شناسی ، پتروگرافی ، بافت شناسی و جواهر شناسی در خاورمیانه است. این آزمایشگاه دارای کارشناسان مجرب و اساتید دانشگاهی در زمینه‌های گوهرشناسی ، زمین شناسی ، پترولوژی ، شهاب سنگ شناسی ، جواهر شناسی و علوم گوهری است که برای اولین بار در ایران اقدام به صدور شناسنامه تخصصی و معتبر بین المللی به نام (GIT) برای سنگ‌های قیمتی و جواهرات و شهاب سنگ‌ها کرده است .

این آزمایشگاه برای اولین بار در ایران، تشخیص و شناسایی تخصصی شهاب سنگ‌ها و صدور شناسنامه برای آنهارا انجام می‌ دهد و تاکنون بیش از ۵۰ نمونه شهاب سنگ را شناسایی و به ثبت رسانده است .
همچنین این موسسه مالک چندین شهاب سنگ منحصر به فرد می باشد که به نام موسسه گوهرشناسی تحسین به ثبت رسیده است و در معرض بازدید برای مراجعه کنندگان می باشد.

برخی خدمات آزمایشگاه :

* تعیین هویت و تشخیص اصالت گوهر سنگ ها ، جواهرات

* شناسایی و رده بندی انواع شهاب سنگ ها * صدور و گواهی شناسنامه معتبر Gemology Institute Of Tahsin – GIT

* انجام پژوهش کاربردی علوم گوهر