شهاب سنگ ها قدمتی 4.5 میلیارد ساله دارند و این قطعات فضایی ممکن است بخشی از سیارات سنگی باشند که در اثر برخورد سیارک های بزرگ متلاشی شده اند یا بخشی از سیارک های سرگردان در فضا باشند ، در منظومه ی شمسی ما  کمربندی سیارکی بین سیاره مریخ و سیارات گازی وجود دارد که بسیاری از شهاب سنگ هایی که به زمین می رسند از این کمربند می آیند ،این سنگ های فضایی از ذرات بسیار کوچک تا اندازه های بسیار بزرگ که می توانند که می توانند حیات زمین را به خطر اندازند  و گاهی در دام جاذه ی زمین افتاده و به پس از عبور از جو زمین اگر به اندازه ای باشند که تبخیر نشوند ، پس از سوختن به زمین برخورد می کنند