موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

ثبت نام دوره های آموزشی گروه تخصصی تحسین

موسسه گوهرشناسی تحسین با در اختیار داشتن مجرب ترین کارشناسان و مدرسین متخصص و محققان دانشگاهی با مدارک مرتبط علمی داخلی و بین المللی از موسسات و دانشگاه‌های معتبر در این مجموعه و همچنین با داشتن ابزارآلات تخصصی گوهر شناسی ، پتروگرافی ، بافت شناسی و کارگاه‌های گوهر تراشی ، کاروینگ و طلاسازی با به کارگیری استادان متخصص دانشگاهی و استادان این علوم شروع به آموزش‌های تخصصی و دانشگاهی و کاربردی در رشته‌های گوهر شناسی ، گوهرتراشی ، کاروینگ ، طراحی و ساخت جواهرات و حوزه معدنی کرده است. تمام آموزش‌ها با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه خوارزمی است و به کارآموزان در پایان هر دوره آموزشی و به شرط قبولی در آزمون پایان دوره مدرک بین المللی دانشگاه خوارزمی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را اعطا می نماید.

توجه

لازم به ذکر است ظرفیت دوره های موسسه محدود می باشد

درصورت ثبت نام فوق العاده اطلاعات لازم در

سایت و صفحه ی رسمی اینستاگرام موسسه

به اطلاع هنرجویان عزیز خواهد رسید