موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

زبرجد

زبرجد پالاسایتی با اینکلوژن های رنگین کمانی

پالاسیت نوع نادری از شهاب سنگ های سنگی آهنی است که حاوی الیوین کریستالی است. موسسه گوهرشناسی آمریکا به تازگی این فرصت را داشته است تا مجموعه ای از زبرجد های پالاسایتی  را از شهاب سنگ Jepara (که در سال ۲۰۰۸ در جزیره Java اندونزی پیدا شد) را بررسی کند (شکل ۱). این سنگ ها توسط بردلی پین برای فراوانی اینکلوژن سوزن مانند انتخاب شدند که رنگ های تداخلی پر جنب و جوشی را نشان می دادند. برای مشاهده اینکلوژن ها، از تابش نور  فیبر نوری به صورت مایل استفاده شد سپس  نور همزمان از اینکلوژن ها منعکس شد و زیبایی رنگی پنهان آن ها را آشکار کرد (شکل ۲) همچنین هم ترازی کریستالوگرافی اینکلوژن ها را تایید کرد. به گفته پین، کم تر از ۵ درصد از گوهرها از شهاب سنگ Jepara این نوع اینکلوژن  را نشان می دهند. این ها زیباترین اینکلوژن هایی هستند که موسسه گوهرشناسی آمریکا در مجموعه ای از زبرجد های پالاسایتی از شهاب سنگ Jepara مورد بررسی قرار داده است.
شکل ۱. این مجموعه از زبرجد(peridot) پالاسایتی (۰.۱۷ – ۱.۴۰ قیراط)از شهاب سنگ Jepara حاوی اینکلوژن سوزنی شکل رنگارنگ است. عکس از Robison McMurtry
شکل ۲. تابش فیبر نوری  به صورت مایل نشان دهنده حضور اینکلوژن سوزنی شکل رنگین کمانی در زبرجد (peridot) پالاسایتی را  نمایان کرد. فوتومیکروگراف از Nathan Renfro؛ میدان دید ۱.۸۳ میلی متر.
منبع:GIA

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *