cropped-لوگو-512.png

خطوط رشد موازی و حباب گاز در یاقوت مصنوعی

خطوط رشد موازی و حباب گاز در یاقوت مصنوعی ، میدان دید ۳.۵۹ میلیمتر

امتیاز به نوشته

5/5

دیدگاهتان را بنویسید