cropped-لوگو-512.png

اینکلوژن دوفازی و زونینگ رنگ در فلئوریت

ادخال دوفازی و زونینگ رنگ در فلوئوریت ، میدان دید ۳ میلیمتر

امتیاز به نوشته

5/5

دیدگاهتان را بنویسید