cropped-لوگو-512.png

اینکلوژن آهن-نیکل در الماس زد آزمایشگاهی

یک الماس زرد آزمایشگاهی نوع دما بالا فشار بالا با اینکلوزن های آهن و نیکل و زونینگ بیرنگ ، میدان دید عکس ۲.۳۰ میلیمتر

امتیاز به نوشته

5/5

دیدگاهتان را بنویسید