موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

بررسی منشأ و شرایط شکل گیری آگات های خور و بیابانک

چکیده

اگات خور و بیابانک در حفرات گدازه های آتشفشانی ائوسن با ترکیب بازالت آندزیتی و در دل افق آندزیتی و در دل افق بنتونیتی خور شکل گرفته اند.مشاهدات صحرایی حاکی از فراوانی این ترکیبات سیلیسی در مجاورت درزه ها و گسلهاست. بر اساس آنالیز XRD ترکیبات پر کننده حفرات در منطقه مورد مطالعه علاوه بر آگات شامل عناصر کلسیت ، دولومیت و باریت است. مقایسه عناصر نادر و نادر خاکی در نمونه های سیلیسی است. شواهد کانی شناسی حاکی از آن است که ژئودهای منطقه طشتاب خور بر اثر خروج متناوب سیالات گرمابی در دمای پایین شکل گرفت هاند. مطالعات ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و دوتریوم نشان می دهد سیالات پدید آورنده این ترکیبات سیلیسی دارای منشأ جوی هستند.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

 

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *