cropped-لوگو-512.png

الماس های ملی در بازار داخل

فهرست

انواع باخانه الماس ملی

الماس های ملی به سه روش از جمله بارخانه مخلوط، چفت بر و چفت چین در بازار داخلی معامله می شوند.

فرشاد کیوانی مدرس موسسه گوهرشناسی تحسین به گروه آموزش و پژوهش گلدنیوز در مورد خرید و فروش الماس های ملی گفت: به الماس های ریز در محدوده وزنی Ct 0.01 (یک پوینت) تا Ct 0.2 (بیست پوینت) ملی (Melee) می گویند که در بسته های کاغذی کوچک نگهداری می شوند، به این بسته های کوچک پارسل یا بار خانه (parcel) می گویند.

الماس های ملی با بارخانه های به وزن ۱۰ تا ۱۰۰ قیراطی ارائه می شوند، که آنها را در بازار داخلی به سه روش معامله می کنند.
این سه روش عبارت اند از:

بارخانه مخلوط (عمده)، چفت بر و چفت چین

بارخانه مخلوط (عمده)

روش فروش بارخانه ای درواقع فروش یک جای یک بارخانه ۱۰۰ قیراطی مخلوط در چهار محدوده وزنی و رنگ های مختلف مخلوط درون یک بارخانه است که با یک قیمت واحد برای هر قیراط به فروش می روند.

چفت بر

در روش چفت بر، سازنده به دلیل نداشتن مبلغ کافی یا مصرف پایین الماس ها با تراش برلیان، صرفا به نیمی از بارخانه نیاز دارد که به طور رندوم نیمی از بارخانه را جدا کرده و خریداری می شود. در این روش ممکن است تا ۳۰ درصد قیمت بالاتری از کل بارخانه به فروش برود که به نوعی خرید خرده و نه عمده محسوب می شود.

چفت چین

در روش چفت چین، ممکن است جواهر ساز برای ساخت یک سفارش خاص نیاز به ۱۰ قطعه الماس ملی با رنگ، پاکی و سایز یکسان داشته باشد، در این صورت باید به صورت تکی از داخل بارخانه جدا و انتخاب کند. در این حالت به دلیل اینکه بی نقص ترین نمونه ها جدا می شوند، تا ۵۰ درصد از کل مبلغ بارخانه گرانتر به فروش می روند.

امتیاز به نوشته

5/5

امتیاز به نوشته

5/5

دیدگاهتان را بنویسید