cropped-لوگو-512.png

بلور های به هم پوسته با جهت گیری های متفاوت

دانه های به هم پیوسته با جهت گیری بلور شناسی متفاوت که در یک الماس چند بلوری دیده می شود ، میدان دید ۲.۸۸ میلیمتر

امتیاز به نوشته

5/5

دیدگاهتان را بنویسید