موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

معرفی ساخت ، بافت و اهمیت اقتصادی آگات سربیشه

چکیده
در منطقه کنگان شمال شرق سربیشه ، به دلیل حجم بالای فعالیتهای آتشفشانی و آلتراسیونهای وابسته، حجم نسبتاً زیادی از کانیهای سیلیسی و به ویژه آگات وجود دارد. سنگهای درونگیر آنها عمدتاً سنگهای آتشفشانی اسیدی بوده اما فرسایش موجب جدا شدن آنها از سنگ میزبان و قرار گرفتن آنها در پادگانههای آبرفتی و واحدهای رسوبی شده است. منشأ احتمالی این مجموعه سیلیسی را میتوان فرآیند بنتونیتزایی و یا شستشوی سیلیس از سنگهای اطراف توسط آبهای جوی معرفی نمود. آگاتها و سیلیسهای مورد مطالعه با ساختهای رگهای و رگچهای، گلکلمی، ژئودی و نواری، درمنطقه وجود دارند. رنگ آنها سفید بوده اما گاهی به دلیل وجود ناخالصیها دودی و نیلی نیز دیده میشوند. آنها دارای قابلیت سایش و پولیش پذیری بوده و می توانند به عنوان سنگهای نیمه قیمتی حائز اهمیت باشند.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *